Overlad oversættelsesopgaver til os
          - og få mere tid til kerneopgaver!

Siden 1987 har Goodale Communications forsynet det bornholmske erhvervsliv – og senere resten af Danmark – med kvalitetsoversættelser udført af indfødte oversættere bosiddende i Danmark og i udlandet.

Ved hele tiden at holde os ajour med udviklingen indenfor IT-sektoren er vi i stand til at levere hurtige, effektive oversættelser og tekstbehandling.

Da Goodale Communications er baseret på et netværk af freelance oversættere i Danmark og udlandet, er vi også konkurrencedygtige i forhold til afleveringsfrister og priser og kan tilbyde en fleksibilitet, som ofte er af afgørende betydning for vore kunder i den sidste pressede fase af opgaver – alt fra trykte materialer til udgivelse af rapporter, m.m.

Med andre ord kan vi levere hurtige oversættelser – når der er brug for det!

Vore mest efterspurgte hovedområder: 

fra dansk, svensk og norsk  til engelsk
fra dansk og engelsk  til tysk, svensk, norsk og polsk

Men også følgende oversættelser f.eks.  

fra dansk til litauisk, estisk, lettisk og russisk
fra tysk til engelsk

Og ikke mindst:  

fra engelsk, fransk, spansk, græsk til dansk

 Andre sprogkombinationer formidles også gerne.

 Korrekturlæsning i ovenstående sprog tilbydes på timebetaling. 

Ring / e-mail for yderligere oplysning om priser,   tilbud og referencer!

Bølshavnvej 8
DK 3740 Svaneke
Tlf 56 49 66 44
Fax 56 49 66 64

Email: mail@goodale.dk

 

Design 
DK-WEB